Language of document :

2012 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje BZ prieš ECB

(Byla F-71/12)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: BZ, atstovaujama advokato N. Lhöest

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

ECB sprendimo atmesti ieškovės prašymą pripažinti, kad jos liga yra profesinės kilmės, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2012 m. balandžio 25 d. ECB sprendimą atmesti ieškovės prašymus, pateiktus 2011 m. birželio 28 d. ir papildomuose 2011 m. spalio 24 d. ir 2012 m. vasario 20 d. laiškuose,

atitinkamai patenkinti ieškovės prašymus, suformuluotus rašte, kuriuo teikiamas prašymas, ir papildomuose laiškuose, ir nurodyti atlikti tinkamą tyrimą bei pateikti atitinkamą ataskaitą bei išdėstyti visas su jos darbo sąlygomis susijusias aplinkybes, kuriomis gydytojas galėtų pasiremti atlikdamas savo vertinimą,

nurodyti ECB pateikti ieškovei visus duomenis, susijusius su jos sveikatos būkle ir sveikatos patikrinimu, kuriuos Personalo generalinis direktoratas surinko ir kuriais disponuoja, įskaitant iki šiol gautą informaciją (be kita ko, neanonimišką atsakymo į klausimyną versiją) ir kitus surinktus duomenis (pvz., Personalo generalinio direktorato iniciatyva surengtų pokalbių išklotines, pateikiant jas atvira forma), taip pat bet kokią kitą informaciją, kuri bus gauta atliekant naujas procedūras. Tuo atveju, jeigu šiuose duomenyse yra su sveikatos būkle susijusios informacijos, jie gali būti siunčiami jos gydytojui,

nurodyti ECB sumokėti ieškovei 50 000 eurų sumą už nepateisinamą delsimą vykdyti procedūrą,

nurodyti ECB sumokėti ieškovei 5 000 eurų sumą, kuri padengtų dėl neteisėtai surengtų sveikatos patikrinimų patirtas atstovavimo išlaidas,

nurodyti ECB sumokėti ieškovei 50 000 eurų sumą moralinei žalai, patirtai dėl ECB neteisėtų veiksmų ir papildomų beprasmių kliūčių, sudarytų atliekant sveikatos patikrinimus dėl pajėgumo dirbti ir negalios, atlyginti,

nurodyti ECB sumokėti ieškovei 25 000 eurų sumą už ieškovės reputacijai ir geram vardui padarytą žalą ir mėginimą neteisėtai nutraukti darbo sutartį,

nurodyti ECB sumokėti ieškovei skirtumą tarp negalios išmokos ir visos atlyginimo sumos, susidariusį nuo 2009 m. sausio mėn.,

nurodyti ECB sumokėti ieškovei 100 000 eurų sumą dėl prarastų karjeros galimybių,

nurodyti ECB sumokėti ieškovei negautą sumą, kuria būtų padidėjęs jos atlyginimas skaičiuojant pagal 7 atlyginimo punktus per metus (3,5 %) nuo 2009 m.,

nurodyti ECB 100% padengti nuo 2006 m. dėl ligos patirtas ieškovės medicinines išlaidas,

nurodyti ECB sumokėti ieškovei 8% palūkanas nuo priteistos sumos,

priteisti iš ECB visas bylinėjimosi išlaidas.