Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 21. novembra spriedums – Roulet/Komisija

(apvienotās lietas F-72/12 un F-10/13) 1

Civildienests – Atalgojums – Civildienesta noteikumu 66. pants – Bijušais AD12 pakāpes pagaidu darbinieks – Pieņemšana darbā AD6 pakāpes ierēdņa statusā – Atalgojuma samaksa AD12 pakāpes ierēdņa atalgojumam līdzvērtīgā apmērā – Acīmredzama kļūda – Nepamatotu maksājumu atgūšana saskaņā ar Civildienesta noteikumu 85. pantu

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Josiane Roulet (Ottignies, Beļģija) (pārstāvji – S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, é. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji G. Gattinara un D. Martin)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, iesniegtais lūgums atlīdzināt zaudējumus, kas viņai radušies, kļūdaini nosakot viņas tiesības brīdī, kad viņa stājusies dienestā, un vilcinoties šīs kļūdas izlabot. Otrkārt, prasība atcelt Komisijas lēmumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 85. pantu atgūt kādu daļu no atalgojuma, ko saņēmusi prasītāja, kas agrāk bijusi A4 (AD12) pakāpes pagaidu darbiniece un vēlāk AD6 pakāpes ierēdneRezolutīvā daļa:prasības apvienotajās lietās F-72/12 un F-10/13 noraidīt;J. Roulet sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.