Language of document : ECLI:EU:F:2014:16

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2014. február 12.

F‑73/12. sz. ügy

Jean-Pierre Bodson és társai

kontra

Európai Beruházási Bank (EBB)

„Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – A munkaviszony szerződéses jellege – Az EBB díjazási és bérfejlesztési rendszerének reformja”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben a felperesek elsősorban a 2012. áprilisi illetményelszámolásukban szereplő határozatok megsemmisítését kérik, melyek az Európai Beruházási Bank (EBB, a továbbiakban: Bank) igazgatótanácsának 2011. december 13‑i határozatát alkalmazva 2,8%‑ra csökkentették a személyi állomány költségvetési kiadásainak emelését, és a Bank igazgatási bizottságának 2012. február 14‑i határozatát alkalmazva végrehajtották az igazgatótanács fent említett határozatát, másodsorban az EBB kötelezését kérik a fent említett két határozat alkalmazásával és a korábbi rendszer alkalmazásával nekik járó összegek között fennálló különbözet folyósítására és kártérítés megfizetésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. J.‑P. Bodson és a hét további felperes maga viseli saját költségeit és kötelesek viselni az Európai Beruházási Bank részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – A munkaviszony rendeleti jellege – A szervezeti egységek szervezése és a személyi állomány díjazásának meghatározása – Az adminisztráció mérlegelési jogköre

(az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv, 21. cikk; az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata, 13. és 20. cikk; az Európai Beruházási Bank eljárási szabályzata, 31. cikk)

2.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Díjazás – A rendszer reformja – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

1.      Amikor a munkaszerződéseket a közérdekű feladatot ellátó uniós szervezettel kötötték, amelynek rendeletalkotás útján jogában áll a személyi állományára vonatkozó szabályokat előírni, az ilyen szerződés megkötésénél a felek akaratnyilvánítási szabadságát szükségszerűen korlátozzák az e sajátos feladatból eredő, különböző jellegű kötelezettségek, amelyek mind e szervezet vezető szerveit, mind annak alkalmazottait kötik. Eljárási szabályzatának 31. cikke értelmében az Európai Beruházási Bank jogosult rendelet útján előírni a személyi állományára vonatkozó rendelkezéseket. Ennélfogva a Banknak a szerződéses személyi állományával való kapcsolata lényegében rendeleti jellegű.

Ebben az értelemben a Bank közérdekű feladatának ellátása érdekében mérlegelési jogkörrel rendelkezik szervezeti egységeinek szervezését és személyi állománya díjazásának egyoldalú meghatározását illetően, annak ellenére, hogy az említett munkaviszony alapját szerződéses jellegű jogi aktusok képezik.

(lásd az 52., 53. és 55. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑409/02. P. sz., Pflugradt kontra EKB ügyben 2004. október 14‑én hozott ítéletének 34. és 36. pontja; C‑443/07. P. sz., Centeno Mediavilla és társai kontra Bizottság ügyben 2008. december 22‑én hozott ítéletének 60. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑178/00. és T‑341/00. sz., Pflugradt kontra EKB ügyben 2002. október 22‑én hozott ítéletének 53. pontja.

2.      Az Európai Beruházási Bank díjazási és a bérfejlesztési rendszerének reformját illetően, a Bankhoz hasonló uniós szervezet költségvetésének kidolgozása összetett, politikai jellegű értékeléseket foglal magában, és gazdasági változások és pénzügyi változók figyelembe vételét igényli. Az e tekintetben a Bank rendelkezésére álló széles mérlegelési jogkör csupán korlátozott bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé, amely tiltja a bíróság számára, hogy az említett szervezet értékelését a sajátjával helyettesítse. Az uniós bíróságnak tehát annak megvizsgálására kell szorítkoznia, hogy a Bank értékelése nem nyilvánvalóan hibás‑e vagy a Bank nem lépte‑e nyilvánvalóan túl a rendelkezésére álló mérlegelési jogkört.

Annak megállapításához, hogy az adminisztráció a tények értékelésekor elkövetett-e olyan nyilvánvaló hibát, amely igazolja valamely határozat megsemmisítését, a bizonyítékoknak, amelyeket a felperesnek kell előterjesztenie, elegendőknek kell lenniük ahhoz, hogy az adminisztráció által kialakított értékelést megfosszák hihetőségétől. Tehát a felperesek azon állítását, amely szerint a Bank megtakarításai kizárólag a személyi állományt terhelik, semmi sem támasztja alá, és ezen állítás nem járulhat hozzá a nyilvánvaló mérlegelési hiba bizonyításához.

(lásd a 78., 79. és 90. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑318/03. sz., HLH Warenvertrieb és Orthica ügyben 2005. június 9‑én hozott ítéletének 75. pontja.