Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija)
NUTARTIS

2016 m. birželio 15 d.

(Byla F‑75/12)

Daniel Wille

ir

Bo Skovsboell

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Nacionalinių pensinių teisių perkėlimas – Pasiūlymai dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo – Neigiamo poveikio neturintis aktas – Ieškinio nepriimtinumas – Prašymas priimti sprendimą nepradedant bylos nagrinėti iš esmės – Procedūros reglamento 83 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Daniel Wille ir Bo Skovsboell prašė panaikinti atitinkamai 2011 m. lapkričio 21 d. ir 2012 m. kovo 5 d. „sprendimus“ dėl papildomų pensinių teisių, įgytų anksčiau pagal kitą pensijų sistemą, apskaičiavimo pagal Europos Sąjungos pensijų sistemą ir prireikus atitinkamai 2012 m. balandžio 19 d. ir birželio 29 d. Europos Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimus atmesti jų skundus dėl „sprendimų“, kuriuose nustatytos šios papildomos pensinės teisės.

Nutartis:      Atmesti ieškinį. Daniel Wille ir Bo Skovsboell padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jų priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo siekiant į Sąjungos pensijų sistemą perkelti pensines teises, įgytas iki tarnybos Sąjungoje pradžios – Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis ir VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo, kuris pateikiamas pareigūnui siekiant perkelti į Europos Sąjungos pensijų sistemą kitoje sistemoje įgytas pensines teises, nesukelia privalomų teisinių pasekmių, kurios tiesiogiai ir iš karto paveiktų jo adresato teisinę padėtį, akivaizdžiai ją pakeisdamos. Todėl jis nėra asmens nenaudai priimtas aktas, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį.

(žr. 18 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Verileir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62 punktas ir 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Teughels / Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58 punktas.