Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. júna 2016 – Wille a Skovsboell/Komisia

(vec F-75/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrh na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Neprípustnosť žaloby – Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej – Článok 83 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Daniel Wille (Mouscron, Belgicko) a Bo Skovsboell (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, avocats, neskôr D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, avocats, potom J.-N. Louis a S. Orlandi, avocats, napokon J.-N. Louis, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Baquero Cruz a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, potom G. Gattinara, splnomocnený zástupca, napokon G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa výpočtu bonifikácie práv na dôchodok získaných pred nástupom do služobného pomeru v Komisii a zamietnutia sťažností podaných žalobcami

Výrok

Žaloba sa zamieta.

Daniel Wille a Bo Skovsboell znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 287, 22.9.2012, s. 41.