Language of document :

A Cour constitutionnelle által 2009. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier kontra Conseil des ministres

(C-236/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour constitutionnelle

Az alapeljárás felei

Felperesek: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier.

Alperes: Conseil des ministres.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelv1 5. cikkének (2) bekezdése az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésével, közelebbről az egyenlőség e rendelkezés által biztosított elvével és hátrányos megkülönböztetés tilalmának e rendelkezés által biztosított elvével?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén, abban az esetben is összeegyeztethetetlen-e az Európai Unióról szóló Szerződés 6. cikkének (2) bekezdésével az irányelv ugyanezen 5. cikkének (2) bekezdése, ha annak alkalmazhatósága kizárólagosan az életbiztosítási szerződésekre korlátozott?

____________

1 - HL L 373., 37. o.