Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 1.3.2011 (Cour constitutionnellen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier v. Conseil des ministres

(Asia C-236/09)1

(Ennakkoratkaisupyyntö - Perusoikeudet - Syrjinnän torjunta - Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu - Tavaroiden ja palvelujen saatavuus ja tarjonta - Vakuutusmaksut ja -etuudet - Vakuutusmatemaattiset tekijät - Sukupuolen käyttäminen tekijänä arvioitaessa vakuutusriskejä - Yksityiset henkivakuutussopimukset - Direktiivi 2004/113/EY - 5 artiklan 2 kohta - Poikkeus, jota ei ole rajoitettu ajallisesti - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 21 ja 23 artikla - Pätemättömyys)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour constitutionnelle

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt ja Charles Basselier

Vastaaja: Conseil des ministres

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Cour constitutionnelle (Belgia) - Miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13.12.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY (EUVL L 373, s. 37) 5 artiklan 2 kohdan tulkinta - Sukupuolen käyttäminen asiaankuuluviin ja tarkkoihin vakuutusmatemaattisiin tietoihin ja tilastotietoihin perustuvana määrittävänä tekijänä arvioitaessa riskejä ja laskettaessa vakuutusmaksuja ja -etuuksia - Henkivakuutussopimukset - Erilaisen kohtelun hyväksyttävyys ja perusteltavuus

Tuomiolauselma

Miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13.12.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY 5 artiklan 2 kohta on pätemätön 21.12.2012 lukien.

____________

1 - EUVL C 205, 29.8.2009.