Language of document :

2011 m. kovo 1 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour constitutionnelle (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier prieš Conseil des ministres

(Byla C-236/09)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pagrindinės teisės - Kova su diskriminacija - Vienodas požiūris į moteris ir vyrus - Galimybė naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimas bei paslaugų teikimas - Draudimo įmokos ir išmokos - Aktuariniai veiksniai - Atsižvelgimas į lyties kriterijų kaip veiksnį atliekant draudimo rizikos įvertinimą - Privataus gyvybės draudimo sutartys - Direktyva 2004/113/EB - 5 straipsnio 2 dalis - Leidžianti nukrypti nuostata be nustatytų galiojimo laikotarpio apribojimų - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 21 ir 23 straipsniai - Negaliojimas)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour constitutionnelle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Atsakovė: Conseil des ministres

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Cour constitutionnelle (Belgija) - 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL L 373, p. 37) 5 straipsnio 2 dalies galiojimas - Lyties kaip svarbiausio elemento, pagrįsto svarbiais ir tiksliais aktuariniais ir statistiniais duomenimis, naudojimas vertinant riziką ir apskaičiuojant draudimo įmokas ir išmokas - Gyvybės draudimo sutartys - Skirtingo požiūrio leistinumas ir pateisinimas

Rezoliucinė dalis

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, 5 straipsnio 2 dalis neteisėta nuo 2012 m. gruodžio 21 dienos.

____________

1 - OL C 205, 2009 8 29.