Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. února 2013 – Pepi v. ERCEA

(Věc F-33/12)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Pomocní smluvní zaměstnanci – Přijímání – Zařazení při přijetí – Články 3a, 3b a 86 pracovního řádu ostatních zaměstnanců – ERCEA – Vnitřní pravidla pro zařazení smluvních zaměstnanců“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jean Pepi (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) (zástupci: M. Oliván Avilés a M. G. Bambara, zmocněnci)Předmět věciNávrh na částečné zrušení smlouvy žalobce uzavřené s ERCEA v části, v níž je zařazen do platové třídy AD10Výrok usneseníŽaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.Jean Pepi ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Výkonnou agenturou Evropské rady pro výzkum.Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení, ponese vlastní náklady řízení.