Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 28. februarja 2013 – Pepi proti ERCEA

(Zadeva F-33/12)1

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Pomožni pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Razvrstitev v naziv ob zaposlitvi – Členi 3a, 3b in 86 du PZDU – ERCEA – Notranja pravila o razvrstitvi v naziv pogodbenih uslužbencev“

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jean Pepi (Bruselj, Belgija), (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) (zastopnika: M. Oliván Avilés in G. Bambara, zastopnika)Predmet Predlog za delno razveljavitev pogodbe, sklenjene med tožečo stranko in ERCEA, v delu, v katerem je tožeča stranka uvrščena v razred AD10.Izrek1.    Tožba se zavrne kot očitno nedopustna.2.    J. Pepi nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov, ki jih je priglasila Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta.3.    Svet Evropske unije, intervenient, nosi svoje stroške.