Language of document :

Tožba, vložena 5. marca 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-30/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe komisije javnega natečaja EPSO/AD/204/10, s katero tožeča stranka ni bila sprejeta na naslednjo stopnjo natečaja.

Predloga tožeče stranke

Odločba komisije javnega natečaja EPSO/AD/204/10 z dne 13. aprila 2011, ki se nanaša na tožečo stranko, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.