Language of document :

Kanne 9.3.2012 – ZZ v. ERCEA

(Asia F-33/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan ERCEA:n kanssa tekemän sopimuksen kumoaminen siltä osin kuin hänet on sijoitettu palkkaluokkaan AD10.

Vaatimukset

ERCEA:n päätös ja päätös, jolla kantajan valitus hylättiin, on kumottava siltä osin kuin niissä sijoitetaan kantaja palkkaluokkaan AD10.

ERCEA on velvoitettava korvaamaan kantajan kärsimä aineellinen vahinko laskettuna siten, että tehtäväryhmän III AC3bis:n ja AC3ter:in palkkojen välinen erotus lasketaan kantajan ERCEA:n kanssa tekemän sopimuksen koko voimassaoloajalta, sekä korvaamaan kantajalle aiheutunut henkinen kärsimys; 6,75 prosentin viivästyskorkoineen aiheutuneista henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.