Language of document :

2012. március 9-én benyújtott kereset – ZZ kontra ERCEA

(F-33/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: M. Velardo)

Alperes: az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)

A jogvita tárgya és leírása

A felperesnek az ERCEA-val kötött szerződése azon részének megsemmisítése, amelyben a felperest az AD10 besorolási osztályba sorolja be.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az ERCEA határozatának és a felperes panaszát elutasító határozatnak azon részét, amelyben a felperest az AD10 besorolási osztályba sorolják be;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az ERCEA-t a felperes által elszenvedett – az III. csoporthoz tartozó AC3a. és az AC3b. besorolású alkalmazottak díjazása közötti különbség alapján az ERCEA-nál fennálló szerződése teljes időtartamára kiszámított – vagyoni kár és nem vagyoni kár, valamint az elszenvedett nem vagyoni és vagyoni károk után 6,75%-os mértékű kiegyenlítő és késedelmi kamat megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségét (ERCEA) kötelezze a költségek viselésére.