Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 9. martā – ZZ/ERCEA

(lieta F-33/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Velardo)

Atbildētāja: Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība daļēji atcelt prasītāja līgumu ar ERCEA daļā, kurā viņš iecelts AD 10 pakāpē

Prasītāja prasījumi:

atcelt ERCEA lēmumu un lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību daļā, kurā ar šiem lēmumiem viņš iecelts AD 10 pakāpē;

piespriest ERCEA atlīdzināt mantisko kaitējumu, kas esot radies prasītājam un kas aprēķināts, pamatojoties uz atšķirību atalgojumā starp AC3bis un AC3ter, III funkciju grupa, par visu līguma termiņu ar ERCEA, un morālo kaitējumu, ko esot cietis prasītājs, kā arī samaksāt kompensācijas un kavējuma procentus 6,75 % apmērā par morālo kaitējumu un mantisko kaitējumu;

piespriest Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūrai (ERCEA) atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.