Language of document :

Tožba, vložena 5. marca 2012 – ZZ in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-29/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepov o prenosu pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom službe na Komisiji, ki temeljijo na preračunanem predlogu Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO).

Predlogi tožečih strank

–    Člen 9 Splošnih določb za izvajanje člena 11, točka 2, Priloge VIII h Kadrovskim predpisom naj se razglasi za nezakonit;

–    sklepi o razveljavitvi in nadomestitvi ponudb za bonifikacijo pokojninskih pravic tožečih strank naj se razglasijo za nične;

–    sklepi, da se za predloge za prenos pokojninskih pravic tožečih strank uporabi merila iz Splošnih določb za izvajanje člena 11, točka 2, Priloge VIII Kadrovskih predpisov z dne 3. marca 2011 naj se razglasijo za nične;

–    Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.