Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 25.6.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-28/12)1

(Henkilöstö – Päätös poistaa virke lääkärinlausunnosta – Työtapaturma tai ammattitauti – Vaatimuksen implisiittinen hylkääminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota implisiittinen päätös, jolla on hylätty kantajan vaatimus poistaa virke 28.2.2008 päivätystä lääkärinlausunnosta, lähettää uusi, korjattu lausunto uudelleen kantajan valitsemalle lääkärille ja poistaa lisäksi yleisesti kantajan työtapaturmakansiosta kaikki ne tiedot, jotka koskevat sitä seikkaa – minkä kantaja väittää olevan virheellinen –, että valkoinen jauhe, jonka kanssa kantaja joutui kosketuksiin, osoittautui lopulta kantajan tilaaman sanomalehden valkoiseksi pölyksi.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Luigi Marcuccio velvoitetaan maksamaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle 2000 euroa.

____________

1 EUVL C 174, 16.6.2012, s. 31.