Language of document :

Acțiune introdusă la 29 martie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-28/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului prin care acesta a solicitat, în primul rând, eliminarea unei fraze din raportul medical din 28 februarie 2008, în al doilea rând, trimiterea raportului corectat în acest sens medicului ales de reclamant și, în al treilea rând, eliminarea, cu caracter general, din dosarul cu privire la accidentul de muncă a oricărei informații referitoare la faptul, despre care reclamantul susține că este fals, că praful cu care reclamantul a intrat în contact s-a dovedit în cele din urmă a fi praful alb al copiei unui ziar la care era abonat

Concluziile reclamantului

anularea deciziei prin care a fost respinse pretențiile formulate de reclamant prin cererea din 23 decembrie 2010;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei prin care a fost respinsă reclamația din 10 iulie 2011 împotriva deciziei de respingere a cererii din 23 decembrie 2010;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.