Language of document :

Kanne 5.3.2012 – ZZ ym. v. komissio

(Asia F-29/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Ennen komission palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan, palkkatoimiston uudelleen laskeman ehdotuksen perusteella laaditun päätöksen kumoaminen.

Vaatimukset

henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on todettava lainvastaiseksi

päätökset, joilla kumotaan ja korvataan kantajien eläkeoikeuksien hyvittämistä koskevat tarjoukset, on kumottava

päätökset, jotka tehtiin 3.3.2011 ja joiden mukaan kantajien eläkeoikeuksien siirtämiseen sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettuja seikkoja, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.