Language of document :

2016 m. balandžio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Hill ir kt. / Komisija

(Byla F-29/12)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 133, 2012 5 5, p. 31.