Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 28. června 2011 - De Nicola v. Evropská investiční banka

(Věc F-49/10)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci Evropské investiční banky - Zdravotní pojištění - Zamítnutí úhrady léčebných výloh - Žádost o určení nezávislého lékaře - Přiměřená lhůta"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: T. Gilliams a F. Martin, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokát)

Předmět věci

Žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí žalované nenahradit hodiny laserové terapie.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 221, 14.8.2010, s. 61.