Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 25. septembri 2012. aasta otsus – Bermejo Garde versus EMSK

(kohtuasi F-51/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Töölevõtmine – Teade vaba ametikoha kohta – Isikut kahjustav meede – Põhjendatud huvi – Keelenõuded – Pädev asutus teate vaba ametikohta kohta vastuvõtmiseks – EMSK juhatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Moises Bermejo Garde (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (esindajad: M. Echevarría Viñuela, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Esiteks nõue tühistada teade vaba ametikoha kohta EMSK nr 43/09 üldasjade direktoraadi direktori ametikoha täitmiseks ning samuti kõik nimetatud teate alusel tehtud otsused. Teiseks nõue mõista kostjalt hageja kasuks välja kahjuhüvitis.

Resolutsioon

Tühistada teade vaba ametikoha kohta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nr 43/09 üldasjade direktoraadi direktori ametikoha täitmiseks.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja M. Bermejo Garde kohtukulud.

____________

1     ELT C 246, 11.9.2010, lk 42.