Language of document :

Acțiune introdusă la 22 iunie 2010 - Z/Curtea de Justiție

(Cauza F-48/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Z (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a aplica reclamantului sancțiunea disciplinară a avertismentului scris, precum și obligarea pârâtei la plata unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului moral.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei AIPN din 10 iulie 2009 de a aplica reclamantului o sancțiune disciplinară sub forma avertismentului scris;

în măsura în care este necesar, anularea Deciziei din 10 martie 2010, primită la 15 martie 2010, de respingere a contestației;

obligarea pârâtei la plata unei sume de 50 000 de euro cu titlu de reparare a prejudiciului moral;

obligarea Curții de Justiție a Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________