Language of document :

Talan väckt den 22 juni 2010 - Z mot Domstolen

(Mål F-48/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Z (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Saken och beskrivning av målet

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att vidta en disciplinåtgärd mot sökanden i form av en skriftlig varning, samt om att svaranden ska förpliktas att utge skadestånd till ett belopp av 50 000 euro för den ideella skada som sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 10 juli 2009 att vidta en disciplinåtgärd mot sökanden i form av en skriftlig varning,

i den mån det behövs, ogiltigförklara beslutet av den 10 mars 2010, som togs emot den 15 mars 2010, att avslå klagomålet,

förplikta svaranden att utge skadestånd till ett belopp av 50 000 euro för den ideella skada som sökanden lidit, och

förplikta Europeiska unionens domstol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________