Language of document :

Sag anlagt den 1. juli 2010 - De Roos-Le Large mod Kommissionen

(Sag F-50/10)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Nederlandene) (ved avocats E. Lutjens og M. H. van Loon)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om, at sagsøgeren skal tilbagebetale det beløb, som er blevet udbetalt for meget i efterlevelsespension efter hendes afdøde mor

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 12. maj 2010 annulleres i medfør af artikel 264 TEUF.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________