Language of document :

24. juunil 2010 esitatud hagi - De Nicola versus EIP

(kohtuasi F-49/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hagejale 11. mail 2010 edastatud otsus osas, milles sellega sisuliselt nurjati katse lahendada vaidlus kompromissiga, kuna otsusega jäeti laserteraapiaga seotud ravikulude hüvitamise taotlus vaikimisi rahuldamata, ning nõue mõista kostjalt hageja kasuks välja 3000 eurot koos intressidega, arvestades makstavalt summalt arvestatud inflatsiooniga.

Hageja nõuded

tühistada 11. mail 2010 e-postiga saadetud otsus;

mõista EIP-lt hageja kasuks välja summa 3000 eurot, mis vastab 2007. aastal sooritatud laserteraapia kuludele, ning kohustada EIP-d hüvitama raha väärtuse vähenemisest tulenev kahju ja makstavalt summalt arvestatud intressid;

mõista kohtukulud välja EIP-lt.

____________