Language of document :

Tožba, vložena 24. junija 2010 - De Nicola proti EIB

(Zadeva F-49/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, ki je bila tožeči stranki posredovana 11. maja 2010, v delu, v katerem je v bistvu onemogočila poskus izvensodne poravnave spora s tem, da je posredno zavrnila zahtevek za povračilo stroškov laserskega zdravljenja, in naložitev obveznosti toženi stranki, da tožeči stranki plača znesek 3000 EUR z obrestmi in revalorizacijo priznanega zneska.

Predlogi tožeče stranke

-    Ukrep z dne 11. maja 2010 naj se razglasi za ničnega;

-    EIB naj se naloži, da tožeči stranki povrne znesek 3000 EUR, ki ga je plačala za lasersko terapijo, opravljeno leta 2007, z revalorizacijo in zamudnimi obrestmi na priznani znesek;

-    EIB naj se naloži plačilo stroškov postopka.

____________