Language of document :

Sag anlagt den 3. juli 2010 - Merhzaoui mod Rådet

(Sag F-52/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen af 12. maj 2010 om udfærdigelse af den endelige bedømmelsesrapport for sagsøgeren for perioden 1. januar 2008 - 30. juni 2009.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 12. maj 2010 om udfærdigelse af den endelige bedømmelsesrapport for sagsøgeren for perioden 2008 - 2009 annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________