Language of document :

Žaloba podaná 3. júla 2010 - Merhzaoui/Rada

(vec F-52/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mohamed Merhzaoui (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia z 12. mája 2010, ktoré sa týka vypracovania konečnej hodnotiacej správy žalobcu za obdobie od 1. januára 2008 do 30. júna 2009

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 12. mája 2010, ktoré sa týka vypracovania konečnej hodnotiacej správy žalobcu za obdobie rokov 2008 až 2009,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________