Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal do Trabalho de Viseu (Portugalska) 18. julija 2012 - Worten - Equipamentos para o Lar, SA proti ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho

(Zadeva C-342/12)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal do Trabalho de Viseu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Worten - Equipamentos para o Lar, SA

Tožena stranka: ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2 Direktive 95/46/ES razlagati tako, da pojem osebni podatek zajema beleženje delovnega časa, z drugimi besedami, da se za vsakega delavca navede, kdaj začne in konča delavnik ter odmor ali čas, ki v delavnik nista vključena?

Ali mora v primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje Portugalska v skladu s členom 17(1) Direktive 95/47/ES določiti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov pred slučajnim ali nezakonitim uničenjem ali slučajno izgubo, predelavo, nepooblaščenim posredovanjem ali dostopom, predvsem kadar obdelava vključuje prenos podatkov po omrežju??

Ali je treba v primeru pritrdilnega odgovora na prejšnje vprašanje - če država članica ne sprejme nobenega ukrepa v skladu s členom 17(1) Direktive 95/46/ES in če delodajalec, ki je odgovoren za obdelavo teh podatkov, sprejme sistem omejenega dostopa do takih podatkov, ki nacionalnemu organu, pristojnemu za nadzor nad pogoji dela, ne omogoča samodejnega dostopa - načelo primarnosti prava Evropske unije razlagati tako, da država članica navedenega delodajalca za tako ravnanje ne more sankcionirati?

____________

1 - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).