Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 30. maja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal do Trabalho de Viseu - Portugalska) – Worten - Equipamentos para o Lar, SA proti Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

(Zadeva C-342/12)1

(Obdelava osebnih podatkov – Direktiva 95/46/ES – Člen 2 – Pojem ‚osebni podatki‘ – Člena 6 in 7 – Načela v zvezi s kakovostjo podatkov in merila za zakonitost obdelave podatkov – Člen 17 – Varnost obdelave – Delovni čas delavcev – Evidenca delovnega časa – Dostop nacionalnega organa, pristojnega za nadzor delovnih razmer – Obveznost delodajalca, da omogoči dostop do evidence delovnega časa, in sicer tako, da je mogoč takojšen vpogled vanjo)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal do Trabalho de Viseu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Worten - Equipamentos para o Lar, SA

Tožena stranka: Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunal do Trabalho de Viseu – Razlaga členov 2 in 17(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355) – Pojem osebni podatek – Podatki, vneseni v sistem beleženja delovnega časa delavcev neke družbe

Izrek

1.    Člen 2(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da evidenca delovnega časa, kakršna je v zadevi v glavni stvari, ki za vsakega delavca navede, kdaj začne in konča delavnik, ter odmor ali čas, ki v delavnik nista vključena, sodi pod pojem „osebni podatki“ v smislu te določbe.

2.    Člen 6(1)(b) in (c) in člen 7 Direktive 95/46 je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, kakršna je v zadevi v glavni stvari, ki delodajalcu nalaga, da nacionalnemu organu, pristojnemu za nadzor delovnih razmer, omogoči dostop do evidence delovnega časa, in sicer tako, da je mogoč takojšen vpogled vanjo, pod pogojem, da je ta obveznost potrebna za to, da ta organ izvaja nadzor uporabe predpisov s področja delovnih razmer, zlasti glede delovnega časa.

____________

1 UL C 295, 29.9.2012.