Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kammarrätten i Stockholm (Suedia) la 4 mai 2015 - Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen

(Cauza C-203/15)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Kammarrätten i Stockholm

Părțile din procedura principală

Apelantă: Tele2 Sverige AB

Intimată: Post- och telestyrelsen

Întrebările preliminare

O obligaţie generală de păstrare a datelor de transfer care include toate persoanele, toate mijloacele de comunicaţii electronice şi toate datele de transfer fără niciun fel de distincţii, limitări sau excepţii, în vederea combaterii criminalității (astfel cum este descrisă [în cererea de decizie preliminară]) este compatibilă cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE1 , ţinând seama de articolul 7, de articolul 8 şi de articolul 52 alineatul (1) din cartă?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, se poate permite totuşi păstrarea atunci când:

modul de acces al autorităţilor naţionale la datele păstrate este stabilit astfel cum [se arată în cererea de decizie preliminară] şicerinţele de securitate sunt reglementate astfel cum [se arată în cererea de decizie preliminară] şitoate datele relevante trebuie să fie păstrate pentru un termen de şase luni, calculat de la data la care s-a terminat comunicația, iar ulterior să fie șterse astfel cum [se arată în cererea de decizie preliminară]?”

____________

____________

1 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra conf

idențialității și comunicațiilor electronice) (JO 2002, L 201, p. 37, Ediţie specială, 13/vol. 36, p.