Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sa (Bulgaria) la 28 ianuarie 2021 – Direktor na Agentsia „Mitnitsi”/„IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD

(Cauza C-55/21)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Recurent: Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

Intimată: „IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD

Întrebările preliminare

Articolul 11 din Directiva 2008/118/CE1 a Consiliului din 16 decembrie 2008 și articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/64/UE2 a Consiliului din 21 iunie 2011 trebuie interpretate în sensul că impun statelor membre obligația de a adopta norme privind rambursarea accizelor, inclusiv a accizelor aplicate tutunului prelucrat care este eliberat pentru consum și distrus sub supraveghere vamală?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare și al neîndeplinirii obligației unui stat membru de a adopta astfel de norme, persoanele interesate pot invoca efectul direct al dispozițiilor directivelor și al principiilor dreptului Uniunii?

În cazul unui răspuns afirmativ la primele două întrebări, efectul direct al dispozițiilor menționate dă dreptul, pe baza situației de fapt stabilite în speță, la rambursarea accizei plătite exclusiv pe baza cererii și fără alte formalități?

____________

1 Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).

2 Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (JO 2011, L 176, p. 24).