Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Liège (Belgie) dne 28. ledna 2021 – Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL v. État belge – SPF Finances

(Věc C-52/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL

Žalovaný: État belge – SPF Finances

Předběžná otázka

Je třeba článek 56 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě nebo praxi, na jejímž základě jsou společnosti usazené v prvním členském státě využívající služby společností usazených ve druhém členském státě povinny, chtějí-li se vyhnout vyměření korporační daně ve výši 100 procent nebo 50 procent z částek fakturovaných těmito posledně uvedenými společnostmi, vyhotovit a předat daňové správě finanční přehledy a souhrnné výkazy vztahující se k těmto výdajům, zatímco využijí-li služeb společností – rezidentů, takové povinnosti, chtějí-li se vyhnout vyměření uvedené daně, nepodléhají?

____________