Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tallinna Halduskohus (Estonia) la 28 ianuarie 2021 – Aktsiaselts M.V.WOOL/Põllumajandus- ja Toiduamet

(Cauza C-51/21)

Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Tallinna Halduskohus

Părțile din procedura principală

Reclamant: Aktsiaselts M.V.WOOL

Pârâtă: Põllumajandus- ja Toiduamet (anterior Veterinaar- ja Toiduamet)

Întrebările preliminare

Al doilea criteriu microbiologic menționat la articolul 3 alineatul (1) și punctul 1.2 din tabelul care figurează în capitolul 1 din anexa I la Regulamentul nr. 2073/20051 , „absența în 25 g”, ținând seama de acest regulament și de protecția sănătății publice, precum și de obiectivele urmărite prin Regulamentele nr. 178/20022 și nr. 882/20043 , trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care operatorul din sectorul alimentar nu a fost în măsură să dovedească în mod satisfăcător autorității competente că produsele alimentare gata pentru consum, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale, care pot favoriza înmulțirea L. monocytogenes, nu depășesc limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare, criteriul microbiologic al „absenței în 25 g” se aplică de asemenea în ceea ce privește produsele introduse pe piață în timpul perioadei de conservare?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, al doilea criteriu microbiologic menționat la articolul 3 alineatul (1) și punctul 1.2 din tabelul care figurează în capitolul 1 din anexa I la Regulamentul nr. 2073/2005, „absența în 25 g”, ținând seama de acest regulament și de protecția sănătății publice, precum și de obiectivele urmărite prin Regulamentele nr. 178/2002 și nr. 882/2004, trebuie interpretat în sensul că, indiferent de aspectul dacă operatorul din sectorul alimentar este în măsură să dovedească în mod satisfăcător autorității competente că produsul alimentar nu depășește limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare, în privința acestui produs alimentar se aplică două criterii microbiologice alternative, și anume: 1) criteriul „absenței în 25 g” , atât timp cât produsul alimentar se află sub controlul operatorului din sectorul alimentar; și 2) criteriul „100 ufc/g”, după ce produsul alimentar a ieșit de sub controlul operatorului din sectorul alimentar?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele (JO 2005, L 338, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 51, p. 141).

2     Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO 2002, L 31, p. 1, 15/vol. 8, p. 68).

3     Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO 2004, L 165, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 58, p. 216).