Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wien (Austria) la 1 februarie 2021 – FK

(Cauza C-58/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Wien

Părțile din procedura principală

Recurent: FK

Intimată: Rechtsanwaltskammer Wien

Întrebările preliminare

Cum trebuie interpretat articolul 13 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială1 în cazul în care, din punct de vedere cantitativ, centrul de interes al activității unei persoane se află într-o țară terță în care ea are de asemenea reședința, iar această persoană desfășoară, în plus, o activitate în două state membre (Republica Federală Germania și Austria), activitatea fiind împărțită între aceste două state membre astfel încât partea net preponderentă se desfășoară în unul dintre acestea (în speță, în Republica Federală Germania)?

În ipoteza în care din interpretarea acestei dispoziții ar rezulta aplicabilitatea legislației austriece, [se pune următoarea întrebare]:

Dispozițiile articolului 50 alineatul (2) punctul 2 litera c) subpunctul aa) din Regulamentul privind profesia de avocat (Rechtsanwaltsordnung)2 și dispozițiile articolului 26 alineatul (1) punctul 8 din Statutul din 2018 privind partea A, care sunt întemeiate pe primele dispoziții menționate, sunt autorizate de dreptul Uniunii sau acestea încalcă dreptul Uniunii, precum și drepturilor garantate de dreptul Uniunii, în măsura în care impun drept condiție necesară pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă renunțarea la exercitarea profesiei de avocat pe teritoriul național și în străinătate [articolul 50 alineatul (2) litera c) subpunctul aa)], respectiv în orice loc [articolul 26 alineatul (1) punctul 8 din Statutul din 2018 privind partea A]?

____________

1 JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82.

2 RGBl. nr. 96/1868 idF BGBl I nr. 10/2017.