Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Apelativen sad Sofia (Bulgaaria) 15. novembril 2020 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: VD

(kohtuasi C-654/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Apelativen sad Sofia

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

VD

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kuritegude ja karistuste seaduses sätestatuse põhimõttega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ühe ja sama süüteo eest, mis seisneb mootorsõiduki juhtimises ajal, mil isiku suhtes on kohaldatav juhtimisõiguse peatamises seisnev haldussunnimeede, ette vastutusele võtmise nii kriminaalkorras kui ka halduskorras, ilma et leiduks kriteeriume, mille alusel saaks vastutusele võtmise kahte liiki objektiivselt piiritleda?

2.    Juhul kui Euroopa Liidu Kohus vastab esimesele küsimusele eitavalt: Millised pädevused on liikmesriigi kohtul, et tagada Euroopa Liidu õiguspõhimõtete tõhus kohaldamine?

3.    Kas süüteo eest, mis seisneb mootorsõiduki juhtimises ajal, mil isiku suhtes on kohaldatav juhtimisõiguse peatamises seisnev haldussunnimeede, määratud kuni kolmeaastane vangistus ja 200–1000 leevi (BGN) suurune rahatrahv on proportsionaalne karistus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 49 lõike 3 tähenduses?

____________