Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 15. novembrī iesniedza Apelativen sad Sofia (Bulgārija) – kriminālprocess pret VD

(Lieta C-654/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Apelativen sad Sofia

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

VD

Prejudiciālie jautājumi

Vai noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības principam ir pretrunā valsts tiesiskais regulējums, kurā par vienu un to pašu nodarījumu, proti, transportlīdzekļa vadīšanu laikā, kamēr tiek izciests administratīvs sods, proti, vadītāja tiesību darbības apturēšana, vienlaikus ir paredzēta administratīvā atbildība un kriminālatbildība, nepastāvot kritērijiem, kas ļautu objektīvi nošķirt abus atbildības veidus?

Gadījumā, ja Eiropas Savienības Tiesa uz pirmo jautājumu atbild noliedzoši: kādas pilnvaras ir valsts tiesai, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību principu efektīvu piemērošanu?

Vai sodīšana ar brīvības atņemšanas sodu līdz trim gadiem un naudas sodu no 200 līdz 1000 levām (BGN) par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas izpaužas transportlīdzekļa vadīšanā laikā, kamēr tiek izciests administratīvs sods, proti, vadītāja tiesību darbības apturēšana, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. panta 3. punkta izpratnē ir samērīga?

____________