Language of document :

Recurs introdus la 3 decembrie 2020 de Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., , Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., și Aluminios Cortizo, S.A.U. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 23 septembrie 2020 în cauza T-515/13 RENV și T-719/13 RENV, Regatul Spaniei și alții/Comisia

(Cauza C-662/20 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurente: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., și Aluminios Cortizo, S.A.U. (reprezentanți: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero și A. Lamadrid de Pablo, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Lico Leasing, S.A.U și Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Concluziile recurentelor

Declararea motivelor de casare expuse în prezentul recurs ca admisibile și admiterea lor;

anularea Hotărârii Tribunalului din 23 septembrie 2020 în cauzele conexate T-515/13 RENV și T-719/13 RENV, Regatul Spaniei și alții/Comisia1 ;

anularea Deciziei Comisiei din 17 iulie 2013 privind schema de ajutoare SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) pusă în aplicare de Spania – Regim fiscal aplicabil anumitor acorduri de leasing financiar, cunoscut și sub denumirea de sistem fiscal spaniol în materie de leasing2 și în special a articolului 1 alineatul (1), în măsura în care declară sistemul spaniol de leasing financiar ca fiind ajutor de stat ilegal și în subsidiar, a articolului 4 alineatul (1), în măsura în care dispune recuperarea ajutorului în totalitate de la investitorii GIE.

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurentele solicită anularea hotărârii atacate în temeiul următoarelor motive:

Primul motiv: interpretarea și aplicarea incorecte de către Tribunal ale articolului 107 alineatul (1) TFUE în raport cu noțiunea de caracter selectiv. În special, recurentele consideră că Tribunalul săvârșește o eroare de drept atunci când analizează presupusul „caracter selectiv sectorial” al STL [sistemul fiscal spaniol în materie de leasing] (primul sub-motiv). În subsidiar, și în cazul în care Curtea nu ar admite primul sub-motiv de recurs, recurentele consideră că Tribunalul săvârșește o eroare de drept atunci când interpretează jurisprudența instanțelor Uniunii cu privire la presupusa putere discreționară a Administrației fiscale (al doilea sub-motiv)

Al doilea motiv: aplicarea incorectă de către Tribunal a principiului protecției încrederii legitime.

Al treilea motiv: aplicarea incorectă de către Tribunal a principiilor aplicabile recuperării ajutorului.

____________

1 EU:T:2020:434

2 JO 2014, L 114, p.1