Language of document :

2020 m. spalio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Validity / Komisija

(Byla T-640/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Budapeštas, Vengrija), atstovaujama advokato B. Van Vooren

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

remiantis Reglamentu 1049/20011 panaikinti 2020 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos sprendimą C(2020) 5540 final, skirtą Validity Foundation vykdomajam direktoriui,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia teisę dalyvauti viešajame gyvenime, siejamą su teise į savarankišką gyvenimą ir neįgaliųjų asmenų integravimu (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnis, siejamas su JT neįgaliųjų teisių konvencijos 29 ir 19 straipsniais).

2.    Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 3 dalį, siejamą su SESV 15 straipsnio 3 dalimi ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 42 straipsniu.

____________

1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).