Language of document :

A Landgericht München (Németország) által 2021. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Phoenix Contact GmbH & Co. KG kontra HARTING Deutschland GmbH & Co. KG und Harting Electric GmbH & Co. KG

(C-44/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht München

Az alapeljárás felei

Felperes: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Alperes: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e a 2004/48/EK irányelv1 9. cikkének (1) bekezdésével az, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló eljárásban a végső fokon eljáró Oberlandesgerichtek (regionális felsőbíróságok, Németország) főszabály szerint megtagadják a szabadalombitorlás miatti ideiglenes intézkedések elrendelését, ha a vitatott szabadalom tekintetében nem folytattak le elsőfokú felszólalási vagy megsemmisítési eljárást?

____________

1 A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.).