Language of document :

2021 m. sausio 27 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. lapkričio 18 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-814/17 Lietuvos geležinkeliai / Komisija

(Byla C-42/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: AB „Lietuvos geležinkeliai“, atstovaujama advokatų W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, AB „Orlen Lietuva“

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

visiškai arba iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą, kiek juo atmestas apeliantės ieškinys dėl 2017 m. spalio 2 d. Komisijos sprendimo C(2017) 6544 final byloje AT.39813 – Baltijos geležinkeliai1 ,

visiškai arba iš dalies panaikinti Komisijos sprendimą,

nepatenkinus šių reikalavimų, panaikinti arba dar labiau sumažinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ skirtą baudą ir

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas, patirtas per šį procesą ir per procesą Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė apeliacinį skundą grindžia keturiais pagrindais.

Pirma, Bendrasis Teismas neteisingai aiškino ir todėl neteisingai taikė Teisingumo Teismo jurisprudenciją, pagal kurią dominuojančią padėtį užimanti įmonė privalo suteikti prieigą prie infrastruktūros, tik jei dėl atsisakymo būtų pašalinta visa prieigos prašančio asmens konkurencija, tokio atsisakymo nebūtų galima objektyviai pateisinti ir be pačios prieigos būtų neįmanoma užsiimto to asmens verslu.

Antra, 19 km geležinkelio kelio, jungiančio Lietuvos Šiaurės Vakaruose esančius Mažeikius ir Latvijos sieną (toliau – geležinkelio kelias), išardymas „skubiai ir iš anksto negavus reikalingų lėšų“ nėra piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi.

Trečia, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai geležinkelio kelio išardymą kvalifikavo kaip galintį riboti konkurenciją.

Ketvirta, Bendrasis Teismas pats sau prieštaravo, kai, siekdamas nustatyti, ar reikia skirti baudą, ir vertindamas baudos dydį, nurodė tariamą apeliantės antikonkurencinį ketinimą, nepaisant to, kad konstatavo, jog tariamas pažeidimas nėra grindžiamas apeliantės ketinimu, antikonkurencine strategija ar nesąžiningumu.

____________

1 2017 m. spalio 2 d. Komisijos sprendimo santrauka byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį (Byla AT.39813 – Baltijos geležinkeliai) (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 6544) (OL C 383, 2017, p. 7).