Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht München (Germania) la 28 ianuarie 2021 – Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING Deutschland GmbH & Co. KG și Harting Electric GmbH & Co. KG

(Cauza C-44/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht München

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Pârâte: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Întrebarea preliminară

Este compatibil cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE1 faptul că, în cadrul unei proceduri privind măsurile provizorii, tribunalele regionale superioare (Oberlandesgerichte), competente în ultimă instanță, refuză, în principiu, să adopte măsuri provizorii pentru încălcarea brevetelor în cazul în care brevetul în litigiu nu a făcut în prealabil obiectul unei proceduri de opoziție sau de anulare în primă instanță?

____________

1 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).