Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Višje sodišče v Mariboru (Slovinsko) dne 30. června 2021 – FV v. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

(Věc C-405/21)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Višje sodišče v Mariboru

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: FV

Odpůrkyně: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Předběžná otázka

Musí být čl. 3 odst. 1 ve spojení s články 8 a 8a směrnice Rady 93/13/EHS1 vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátním ustanovením, která kvalifikují dvě podmínky ‚poctivosti‘ a ‚významné nerovnováhy‘ jako alternativy (odlišné, autonomní a vzájemně nezávislé podmínky), takže pro účely rozhodnutí o zneužívající povaze smluvního ujednání postačuje existence rozhodujících skutečností, které lze přičíst pouze jedné z výše uvedených podmínek?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29).