Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Zweden) op 28 juni 2021 – IRnova AB / FLIR Systems AB

(Zaak C-399/21)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Verzoekende partij: IRnova AB

Verwerende partij: FLIR Systems AB

Prejudiciële vraag

Strekt de exclusieve bevoegdheid krachtens artikel 24, lid 4, van verordening (EU) nr. 1215/20121 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken zich uit tot een vordering die gebaseerd is op gesteld uitvinderschap of mede-uitvinderschap en die strekt tot verkrijging van een verklaring voor recht dat de eiser een beter recht kan doen gelden op een uitvinding uit hoofde van nationale octrooiaanvragen en octrooien die zijn geregistreerd in een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie?

____________

1 PB 2012, L 351, blz. 1.