Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 13. veebruaril 2020 – ZM, Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH pankrotihaldur versus E. A. Frerichs

(kohtuasi C-73/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: ZM, Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH pankrotihaldur

Kostja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: E. A. Frerichs

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 29. mai 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta1 artiklit 13 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma I“)2 artikli 12 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et viimati viidatud määruse järgi lepingule kohaldatavat õigust tuleb kohaldada ka sellise makse suhtes, mille teeb kolmas isik, et täita lepingupoole lepingust tulenev maksekohustus?

____________

1 EÜT 2000, L 160, lk 1; ELT eriväljaanne 19/01, lk 191.

2 ELT 2008, L 177, lk 6.