Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. aprila 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof - Nemčija) – ZM, stečajni upravitelj družbe Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH/E. A. Frerichs

(Zadeva C-73/20)1

(Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 1346/2000 – Postopki v primeru insolventnosti – Člen 4 – Pravo, ki se uporablja za postopke v primeru insolventnosti – Pravo države članice, na ozemlju katere je uveden postopek – Člen 13 – Pravna dejanja, ki so v škodo vseh upnikov – Izjema – Pogoji – Pravno dejanje, za katero se uporablja pravo države članice, ki ni država, v kateri so bili uvedeni postopki – Pravno dejanje, ki ga ni mogoče izpodbijati na podlagi tega prava – Uredba (ES) št. 593/2008 – Pravo, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja – Člen 12(1)(b) – Obseg uporabe prava, ki se uporablja za pogodbo – Izpolnitev obveznosti, ki jih ta nalaga – Plačilo, izvršeno zaradi izpolnitve pogodbe, za katero se uporablja pravo države članice, ki ni država, v kateri so bili uvedeni postopki – Izpolnitev s strani tretje osebe – Tožba zaradi vračila tega plačila v okviru postopka v primeru insolventnosti – Pravo, ki se uporablja za navedeno plačilo)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ZM, stečajni upravitelj družbe Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Tožena stranka: E. A. Frerichs

Izrek

Člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti in člen 12(1)(b) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I), je treba razlagati tako, da pravo, ki se uporablja za pogodbo na podlagi zadnjenavedene uredbe, ureja tudi plačilo, ki ga je zaradi izpolnitve pogodbene obveznosti plačila ene od strank pogodbe izvedla tretja oseba, kadar se to plačilo v okviru postopka v primeru insolventnosti izpodbija kot dejanje, ki je v škodo vsem upnikom.

____________

1 UL C 191, 8.6.2020.