Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Den Haag, sediul din Zwolle (Țările de Jos) la 29 ianuarie 2021 – O.T.E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Cauza C-66/21)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Den Haag, sediul din Zwolle

Părțile din procedura principală

Reclamant: O.T.E.

Pârât: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Întrebările preliminare

a. Dat fiind că Țările de Jos nu au stabilit, în dreptul intern, începutul perioadei de gândire garantate de articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2004/81/CE1 , această dispoziție trebuie interpretată în sensul că perioada de gândire începe de drept la momentul în care resortisantul țării terțe semnalează (comunică) autorităților neerlandeze traficul de ființe umane?

b. Dat fiind că Țările de Jos nu au stabilit, în dreptul intern, durata perioadei de gândire garantate de articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2004/81/CE, această dispoziție trebuie interpretată în sensul că perioada de gândire încetează de drept după ce traficul de ființe umane a fost denunțat sau după ce resortisantul în cauză al unei țări terțe își exprimă dorința de a renunța la depunerea unu denunț?

Prin măsurile de îndepărtare în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2004/81/CE trebuie să se înțeleagă, de asemenea, măsurile de îndepărtare a unui resortisant al unei țări terțe de pe teritoriul statului membru pe teritoriul altui stat membru?

a. Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2004/81/CE se opune adoptării unei decizii de transfer în timpul perioadei de gândire garantate de alineatul (1) al acestui articol?

b. Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2004/81/CE se opune executării unei decizii de transfer deja adoptate sau pregătirii executării acesteia în timpul perioadei de gândire garantate de alineatul (1) al acestui articol?

____________

1     Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente (JO 2004, L 261, p. 19, Ediție specială, 19/vol. 7, p. 35).