Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie (Poola Vabariik) 23. juulil 2009 - Artur Weryński versus Mediatel 4B Spółka

(Kohtuasi C-283/09)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Hageja/Kaebuse esitaja: Artur Weryński

Kostja/Vastustaja: Mediatel 4B Spółka

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 28. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades)1 alusel on taotluse saanud kohtul õigus nõuda taotlevalt kohtult ettemaksu küsitletud tunnistajale tasumisele kuuluva hüvitise maksmiseks või makstud hüvitise tasumist, või tuleb tal see hüvitis maksta oma rahalistest vahenditest?

____________

1 - EÜT L 174, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 121.