Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie (Polijas Republika) 2009. gada 23. jūlija rīkojumu - Artur Weryński/Mediatel 4B Spółka

(lieta C-283/09)

Tiesvedības valoda - poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Artur Weryński

Atbildētājs: Mediatel 4B Spółka

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās 1 tiesai, kas saņem pieprasījumu, ir tiesības prasīt no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, kompensācijas lieciniekam avansu vai nopratinātajam lieciniekam samaksātās kompensācijas atlīdzību, vai arī tai kompensācija ir jāsedz no saviem finanšu līdzekļiem?

____________

1 - OV L 174, 1. lpp.