Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Republica Polonă) la 23 iulie 2009 - Artur Weryński/Mediatel 4B Spółka

(Cauza C-283/09)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Artur Weryński

Pârâtă: Mediatel 4B Spółka

Întrebările preliminare

Conform Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială1, instanța solicitată are dreptul să solicite de la instanța solicitantă un avans pentru plata unui martor ori rambursarea cheltuielilor efectuate pentru plata martorului audiat, sau trebuie să le acopere din propriile resurse financiare?

____________

1 - JO L 174, p. 1, Ediţie specială 19/vol. 3, p. 138.